Gerst geplet

Geplette Gerst

Productspecificaties

VEM:
VEVI:
DVE:
OEB:
Best. zetmeel:
Suikers:
Structuurwaarde:
Droge stof:
Ruw eiwit:
Ruw vet:
Ruwe celstof:
Ruw as:
Zetmeel:
Calcium:
Fosfor:
Natrium:
Kalium:
Magnesium:
Zwavel:
Chloor:

1122 /kg ds
1225 /kg ds
115 gr/kg ds
-62 gr/kg ds
67 gr/kg ds
29 gr/kg ds
-0.06 /kg ds
87%
120 gr/kg ds
20 gr/kg ds
53 gr/kg ds
24 gr/kg ds
571 gr/kg ds
0.7 gr/kg ds
4.0 gr/kg ds
0.1 gr/kg ds
5.6 gr/kg ds
1.3 gr/kg ds
1.3 gr/kg ds
1.2 gr/kg ds

Product
Gerst is een bedektzadige graansoort. Het zaad wordt omgeven door een stevige zaadhuid. Gerst wordt vooral geteeld als brouwgerst voor de productie van bier en whisky. Voergerst wordt als zodanig verbouwd of is brouwgerst dat niet aan de strenge specificaties voor brouwgerst voldoet.

Eigenschappen
Gerst bevat naast zetmeel ook relatief meer celwanden dan andere gangbare graansoorten waardoor het van nature al rustiger verteert en het de pensgezondheid daarmee bevordert; door te pletten in plaats van te malen is de afbraaksnelheid in de pens lager.

Toepassing
Geplette gerst levert veel snelle pensenergie, houdt hier bij de toepassing en rantsoenberekening rekening mee.
–  Melkkoeien: max. 4 kg product per dier per dag.
–  Vleesvee: max. 3 kg product per dier per dag.
–  Rosékalveren: max. 2 kg product per dier per dag.

Opslag & Houdbaarheid                  
–  Geplette gerst kan geblazen of gestort geleverd worden.
–  Het moet droog opgeslagen worden in een loods of silo.
–  Condensvorming moet worden voorkomen.
–  Het vochtgehalte mag max. 16% zijn
–  Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum.
–  Non-GMO

Beschikbaarheid
Geplette tarwe is het hele jaar goed beschikbaar en kan los gestort en geblazen worden.