Protipower

Protipower

Productspecificaties

VEM:
VEVI:
DVE:
OEB:
Suikers:
Droge stof:
Ruw eiwit:
Ruw vet:
Ruwe celstof:
Ruw as:
Zetmeel:
Calcium:
Fosfor:
Natrium:
Kalium:
Magnesium:
Zwavel:

1160 gr/kg ds
1274 gr/kg ds
 117 gr/kg ds
 -37 gr/kg ds
 34 gr/kg ds
82 %
 146 gr/kg ds
 19 gr/kg ds
 42 gr/kg ds
 23 gr/kg ds
583 gr/kg ds
0.6 gr/kg ds
4.6 gr/kg ds
0.4 gr/kg ds
6.6 gr/kg ds
1.4gr/kg ds
1.4 gr/kg ds

Productbeschrijving
Protipower is een product op basis van geplette gerst en is een goede vervanger van (dure) eiwitbronnen. Protipower bevat zowel eiwit als energie en werkt als een pensbuffer.

De gerst in protipower heeft een behandeling ondergaan. Dit in combinatie met het inkuilen zorgt ervoor dat het gehalte aan ruw eiwit (RE) in het product verhoogd wordt. De inkuilreactie leidt ook tot een stijging van de pH (8,6), dit geeft een bufferende werking.

Eigenschappen
protipower combineert een hoge energiewaarde met een hoog RE-gehalte. De eigenschappen van protipower zijn hierdoor vergelijkbaar met die van een eiwitrijk krachtvoer. Het RE stijgt, zonder dat het fosforgehalte hoger wordt. Het hoge aandeel zetmeel in de gerst stimuleert de melkproductie. Protipower kan een deel van dure eiwitrijke grondstoffen in het rantsoen vervangen. Nadat protipower is omgezet heeft het een pH-waarde van 8,6, dit zorgt voor een bufferende werking in de pens.

Resultaten
Onderzoek op een aantal bedrijven laat een productiestijging en/of een besparing van de voerkosten zien. Wanneer het eiwit in protipower in de pens vrijkomt zorgt dit voor extra stimulering van de penswerking. Dit heeft een positief effect op de voeropname, vertering en de melkproductie. Doordat Protipower zowel het energie- en eiwitgehalte aanvult kan het voor een gedeelte krachtvoer vervangen.

Gebruik
Protipower past goed in rantsoenen met een redelijk aandeel mais om de hoeveelheid RE aan te vullen. Ook past het goed bij graskuilen met een lagere VEM en RE. Door protipower te voeren hoeven minder eiwitrijke producten, zoals eiwitmix, soja, raap, gevoerd te worden. Voer maximaal 4 kg protipower per koe per dag.

Verkrijgbaarheid
protipower wordt losgestort geleverd of in een slurf .