Sodagrain Droog

Non-GMO - Drogestofgehalte circa 82% - Blaasbaar

Productspecificaties

VEM:
VEVI:
DVE:
OEB:
Suikers:
Droge stof:
Ruw eiwit:
Ruw vet:
Ruwe celstof:
Ruw as:
Zetmeel:
Calcium:
Fosfor:
Natrium:
Kalium:
Magnesium:
Zwavel:
pH:

1179 /kg ds
1304 /kg ds
93 gr/kg ds
-16 gr/kg ds
30 gr/kg ds
circa 82%
127 gr/kg ds
25 gr/kg ds
28 gr/kg ds
37 gr/kg ds
688 gr/kg ds
0,5 gr/kg ds
3,1 gr/kg ds
19,2 gr/kg ds
3,4 gr/kg ds
0,9 gr/kg ds
1.4 gr/kg ds
10,8

Productbeschrijving
De tarwekorrels worden gemengd met natronloog en daarna vochtig gemaakt. Het natronloog verwijdert de zaadhuid en de korrels zwellen op. Bij dit proces komt warmte vrij waardoor het zetmeel begint te ontsluiten. Hierdoor kan de korrelinhoud gefermenteerd worden, deze pensfermentatie verloopt trager dan bij geplette tarwe.

Eigenschappen
Deze sodagrain (ontsloten tarwe) is een droog en blaasbaar product. Het is goed houdbaar in de silo. Het is zeer geschikt als zetmeelbron in rantsoenen. Het geeft veiligheid in het rantsoen zonder overmatige kans op pens verstoring. Uit onderzoeksliteratuur is bekend dat ontsloten tarwe ten opzichte van onbehandelde geplette tarwe en positief effect op melkproductie heeft terwijl de rantsoenefficiëntie hoger wordt.

Toepassing
Het voeradvies is sterk afhankelijk van de andere voedermiddelen in het rantsoen en wij adviseren de hoeveelheid in het rantsoen altijd te baseren op de rantsoenberekening van uw voedingsadviseur. Het aandeel in het rantsoen kan hoger zijn dan dat van geplette tarwe. Als globale richtlijn kunt u onderstaande hoeveelheden aanhouden.
–  Melkkoeien max. 4 kg product per dier per dag.
–  Vleesvee max. 4 kg product per dier per dag.
–  Rosékalveren max. 2 kg product per dier per dag.
–  Geiten max. 0,5 kg product per dier per dag.

Opslag & Houdbaarheid
–  Sodagrain (ontsloten tarwe) kan geblazen in een silo worden opgeslagen.
–  Zorg dat er geen neerslag op het product kan vallen. Bij opslag buiten moet het zodanig afgedekt worden met plastic dat het droog blijft maar wel enigszins kan “ademen”.