SodaGrain (Ontsloten Tarwe)

SodaGrain (Ontsloten Tarwe)

Productspecificaties

VEM:
VEVI:
DVE:
OEB:
Suikers:
Droge stof:
Ruw eiwit:
Ruw vet:
Ruwe celstof:
Ruw as:
Zetmeel:
Calcium:
Fosfor:
Natrium:
Kalium:
Magnesium:
Zwavel:

1179 /kg ds
1304 /kg ds
93 gr/kg ds
-16 gr/kg ds
30 gr/kg ds
72%
127 gr/kg ds
25 gr/kg ds
28 gr/kg ds
37 gr/kg ds
688 gr/kg ds
0,5 gr/kg ds
3,1 gr/kg ds
19,2 gr/kg ds
3,4 gr/kg ds
0,9 gr/kg ds
1.4 gr/kg ds

Productbeschrijving
De tarwekorrels worden gemengd met natronloog en daarna vochtig gemaakt. Het natronloog verwijdert de zaadhuid en de korrels zwellen op. Bij dit proces komt warmte vrij waardoor het zetmeel begint te ontsluiten. Hierdoor kan de korrelinhoud gefermenteerd worden, deze pensfermentatie verloopt trager dan bij geplette tarwe.

Eigenschappen
Tarwe ontsloten vochtig is een stapelbaar voedermiddel. Het is zeer geschikt als zetmeelbron in relatief snelle rantsoenen. Het geeft veiligheid in het rantsoen zonder overmatige kans op pens verstoring. Uit onderzoeksliteratuur is bekend dat vochtige ontsloten tarwe ten opzichte van geplette tarwe en positief effect op melkproductie heeft terwijl de rantsoenefficiëntie hoger wordt.

Toepassing
Het voeradvies is sterk afhankelijk van de andere voedermiddelen in het rantsoen en wij adviseren de hoeveelheid in het rantsoen altijd te baseren op de rantsoenberekening van uw voedingsadviseur. Het aandeel in het rantsoen kan hoger zijn dan dat van geplette tarwe. Als globale richtlijn kunt u onderstaande hoeveelheden aanhouden.
–  Melkkoeien max. 4 kg product per dier per dag.
–  Vleesvee max. 4 kg product per dier per dag.
–  Rosékalveren max. 2 kg product per dier per dag.
–  Geiten max. 0,5 kg product per dier per dag.

Opslag & Houdbaarheid
–  Tarwe ontsloten vochtig moet droog opgeslagen worden, bij voorkeur binnen in een loods op een droge, verharde ondergrond.
–  Opslag in een silo is niet mogelijk.
–  Zorg dat er geen neerslag op het product kan vallen dus bij opslag buiten moet het zodanig afgedekt worden met plastic dat het droog blijft maar wel enigszins kan “ademen”.
–  De partij niet hoger maken dan 30 cm.
–  Mits bovenstaande advies opgevolgd wordt kan de vochtige ontsloten tarwe gebruikt worden tot 4 weken na de leverdatum