Tarwe Geplet

Tarwe Geplet

Productspecificaties

VEM:
VEVI:
DVE:
OEB:
Best. zetmeel:
Suikers:
Structuurwaarde:
Droge stof:
Ruw eiwit:
Ruw vet:
Ruwe celstof:
Ruw as:
Zetmeel:
Calcium:
Fosfor:
Natrium:
Kalium:
Magnesium:
Zwavel:
Chloor:

1183 /kg ds
1308 /kg ds
113 gr/kg ds
-50 gr/kg ds
60 gr/kg ds
31 gr/kg ds
-0.18 /kg ds
87%
128 gr/kg ds
15 gr/kg ds
28 gr/kg ds
17 gr/kg ds
642 gr/kg ds
0.5 gr/kg ds
3.6 gr/kg ds
0.1 gr/kg ds
4.8 gr/kg ds
1.0 gr/kg ds
1.3 gr/kg ds
0.6 gr/kg ds

Product
Tarwe is een veel voorkomend graan dat over de hele wereld geteeld wordt. Voor vertering van tarwe dient de tarwe bewerkt te worden. Agrifeed Holland beschikt over een graanpletter en kan hierdoor tarwe geplet leveren. Deze geplette tarwe is Non-GMO.

Eigenschappen
Tarwe is een energierijk product dat veel zetmeel bevat. Het verteerd ten opzichte van de andere graansoorten relatief snel. Ten opzichte van malen zal pletten de afbraaksnelheid in de pens vertragen en het product veiliger maken.

Toepassing
Geplette tarwe levert veel snelle pensenergie, houdt hier bij de toepassing en rantsoenberekening rekening mee.
·                     Melkkoeien: max. 4 kg product per dier per dag.
·                     Vleesvee: max. 3 kg product per dier per dag.
·                     Rosékalveren: max. 2 kg product per dier per dag.

Opslag & Houdbaarheid
·                     Tarwe geplet kan in een silo of los gestort geleverd worden.
·                     Zorg bij los storten voor een verharde en schone ondergrond.
·                     Droog en niet in direct zonlicht opslaan.
·                     Condensvorming moet worden voorkomen.
·                     Het vochtgehalte mag max. 16% zijn.
·                     Bij voorkeur te gebruiken tot 3 maanden na leverdatum.
·                     Non-GMO.

Beschikbaarheid
Tarwe geplet is het jaar door goed beschikbaar en kan los gestort en geblazen worden.